ปศุสัตว์ภูมิใจรับ 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 จาก ก.พ.ร.

award kpr2020


cid

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร