25640501 1

 

“วันดื่มนมโลกปี 2564” กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมออนไลน์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชวนคนไทย ร่วมดื่มนม ทุกวัน ทุกวัย ทุกเมนู ในแคมเปญ EnjoyDairy

ในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2564 ใช้รณรงค์ผ่านออนไลน์แทน

ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม โดยในปี 2021 ได้กำหนดแคมเปญไว้ว่า “EnjoyDairy” ดังนั้น กิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2564 จึงกำหนดคำขวัญไว้ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” “Strengthen Immunity by Drinking Milk, Everyday for Everyone in Every Menu” เพื่อรณรงค์การบริโภคผลิตภัณฑ์นม

ปัจจุบันพบว่าคนไทยบริโภคนม 18 ลิตร/คน/ปี (คิดเป็นสัปดาห์ละ 2 แก้วเท่านั้น น้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 6 เท่า) ซึ่งถือเป็นปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น 90 ลิตร/คน/ปี ประเทศสิงคโปร์ 62 ลิตร/คน/ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน 38 ลิตร/คน/ปี โดยมีอัตราค่าเฉลี่ยการบริโภคนมทั่วโลกอยู่ที่ 113 ลิตร/คน/ปีสำหรับในเอเชียมีการบริโภคนม 66 ลิตร/คน/ปี ยุโรป 274 ลิตร/คน/ปี อเมริกาเหนือ 237 ลิตร/คน/ปี และลาตินอเมริกา 124 ลิตร/คน/ปี จึงตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการดื่มนมของคนไทยจากปัจจุบัน 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2569 เพราะการบริโภคนมนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเกษตรกรโคนมไทยได้อีกด้วย

ปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำให้พวกเราต้องคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก ประจำปี 2564 ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ Share, Learn และ Shop ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการช่วยกันกระตุ้นให้คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์นมภายในประเทศกันมากขึ้น

กิจกรรม Learn: การเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ในการทำเมนูต่างๆ จากผลิตภัณฑ์นมโค ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดทัพ โคนมไทย นำผู้ประกอบการนมทั่วประเทศรังสรรค์เมนูจากนมโคของเกษตรกรไทย ตั้งวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 1 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.30 เป็นต้นไป ผ่านทางเพจ Facebook : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

กิจกรรม Shop: การจัดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์นมราคาพิเศษ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในช่วงวันดื่มนมโลก เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อมากขึ้น

กิจกรรม Share: การแชร์ภาพหรือคลิปวีดีโอของคุณคู่กับผลิตภัณฑ์นมโคแล้วโพสต์ลง Facebook พร้อมติด #ShareWorldMilkDayThailand และต้องเปิดเป็นสาธารณะ ลุ้นรับรางวัลดื่มนมฟรี 1 เดือน โดยตัดสินจากยอด Like มากที่สุด 20 อันดับแรก โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2564

โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในการรณรงค์บริโภคผลิตภัณฑ์นมของประเทศไทย และในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ขอเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และทุกครอบครัว จัดกิจกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์นม พร้อมแชร์ภาพผ่านสื่อออนไลน์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. 0 – 2653 – 4444 ต่อ 3377 ข่าวปศุสัตว์


learn online