25591219 1

 

วันที่ 14 ธันวาคม 59 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 และคณะฯ ร่วมกับนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธี รับมอบโค-กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5