25600707 1

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดงานกิจกรรมร่วมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พร้อมตั้งเป้าหมายประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก เริ่มตั้งแต่ 5 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด