S 7184959149960

วันที่ 22 ธ.ค.60 เวลา 15.30 น.นาย สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโคกระบือ10ตัว (โค 5 ตัว กระบือ 5 ตัว ) มูลค่า 280,000 บาท ที่ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สายงานธุรกิจขนาดกลางจากกรุงเทพฯ ภายใต้การนำของคุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตสัตว์จากโรงฆ่าแล้ว มอบให้กรมปศุสัตว์ผ่านทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธ.ค.ก.) และมอบให้เกษตรกรจาก อ.ชุมพวง7 ราย ,อ.คง 3 ราย ยืมเลี้ยงตามโครงการต่อไป @ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา