S 54771788

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี