25580506 2นายสมหมาย พลายชุม ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ออกตรวจเยี่ยมตลาดคนหัวใจอินทรีย์ตำบลบางโพธิ์  ปรากฎว่ามีเกษตรกรนำผลผลิตมาวางขายมาก และเป็นที่พอใจกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ที่ได้เลือกซื้อสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพ    อ่านรายละเอียด