25590503 1เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา  ร่วมงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 14  ณ บ้านดอนยาง หมู่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี    อ่านรายละเอียด