กิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ ในโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข-แมว

วันที่ 31 มี.ค.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง  ร่วมกับเทศบาลตำบลบางนอน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ ณ ศาลาหมู่บ้านสุทธาวรรณ1 ต.บางนอน อ. เมือง จ.ระนอง (ยอดสรุปฉีดวัคซีนสุนัขและแมว 100ตัว)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง