25621009 1

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และด่านกักกันสัตว์ตาก ลงพื้นที่วางกำหนดการและพื้นที่เป้าหมายในการเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับกองงานพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ และสำนักราชเลขาธิการ เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเปิดและจัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนบ้านจะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก อ่านรายละเอียด