25630527 3

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง และประมงอำเภอเมืองอุทัยธานี ออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมปศุสัตว์ กรมประมง) อ่านรายละเอียด