14 12 65b 1

กรมปศุสัตว์ คว้ารางวัล ในโครงการสุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งดำเนินการโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ตระหนักถึงความทุ่มเทการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ         ภาคธุรกิจได้มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม                      รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบรางวัล โดยกรมปศุสัตว์ ได้รับรางวัลด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชน เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างองค์กรยุคใหม่ ประเภทรางวัล หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงาน จำนวนทั้งสิ้น      3 รางวัล ดังนี้ คือ

  1. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ชื่อกระบวนงาน การตรวจรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก        
  2. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ชื่อกระบวนงาน การขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ การขอใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
  3. กองสารวัตรและกักกัน ชื่อกระบวนงาน กำกับ ดูแล รับผิดชอบงานด่านกักสัตว์ภายในประเทศ และด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า "กรมปศุสัตว์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และขอขอบคุณภาคเอกชนที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการของภาครัฐ ที่จะสามารถลดภาระและสนับสนุน   ด้านการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ ได้พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง        เพื่อนำมาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป สำหรับการรับบริการในด้านต่างๆ ของกรมปศุสัตว์      ไม่ว่าจะเป็น การขอใบอนุญาตด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ การตรวจรับรองโรงงานสินค้าปศุสัตว์แบบออนไลน์ รวมถึงการกำกับดูแลโรคระบาดสัตว์ของหน่วยงานด่านกักกันสัตว์ของกรมปศุสัตว์ และกรมปศุสัตว์จะพัฒนาระบบบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้ทั้งในประเทศและในตลาดโลก

ข่าวและข้อมูลโดย : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ