pic01

ปศุสัตว์คว้ารับรางวัล Ombudsman Awards 2022 "สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award)" เดินหน้าสู่ Full Digitization เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยระบบออนไลน์

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์โดยนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้ารับรางวัล Ombudsman Awards 2022 "สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award)" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน "เรื่อง การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ผ่านระบบ Digital Training Platform" สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีมอบรางวัลพระราชทาน Ombudsman Awards 2022 และ Young Ombudsman Awards ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิญรางวัลชนะเลิศพระราชทาน ส่วนรางวัลรองชนะเลิศได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงาน : "การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ผ่านระบบ Digital Training Platform" ของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ในการเดินหน้าสู่ Full Digitization เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยระบบออนไลน์ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการในการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากภารกิจเดิมในรูปแบบออฟไลน์ให้สามารถบริการผ่านระบบ Digital Training Platform แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ดังนี้

  1. Training Management System ระบบจัดการการฝึกอบรมผ่านเพลตฟอร์ม Zoom การลงทะเบียนขอรับบริการและประเมินผลความพึงพอใจของการบริการด้วย Google form การจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้บริการด้วย Google earth การติดตามผลและให้คำแนะนำ ปรึกษาด้วย Line official หรือ ZOOM
  2. Training Content Management ระบบจัดการหลักสูตรฝึกอบรม จัดทำหนังสือ และคู่มือถ่ายทอดองค์ความรู้ออนไลน์ (E-Book) ผ่านเพลตฟอร์ม Anyflip รวมถึงคลิปวิดีโอสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ด้วยเพลตฟอร์ม Google site
  3. Virtual Training Room ห้องฝึกอบรมเสมือนจริง และดูงานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ สามารถพูดคุยและตอบโต้กับวิทยากรได้แบบออนไลน์ผ่านเพลตฟอร์ม Facebook livestream และ Zoom

รางวัล Ombudsman Awards 2022 ในปีนี้เป็นครั้งแรกที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดประกวด โดยมีหน่วยงานทั่วประเทศส่งผลงานทั้งหมด 165 ผลงาน รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งยกย่องเชิดชู สร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีระบบในการบริหารจัดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงแนวคิด หรือเชิงกระบวนการ หรือเชิงสิ่งประดิษฐ์โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและยังยืน

ที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์สยามรัฐ  https://siamrath.co.th/n/448353


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ