ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ นำทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่เร็วเพื่อสอบสวนและเฝ้าระวังสารตกค้างในเนื้อสัตว์ (VPHERT) ลงพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญ กทม.

วันที่ 15 มี.ค.2560 เวลา 16.50 น. ข่าวเด็ดเศรษฐกิจช่อง7 เสนอข่าว นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ นำทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่เร็วเพื่อสอบสวนและเฝ้าระวังสารตกค้างในเนื้อสัตว์ (VPHERT) ลงพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญ กทม. เพื่อตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อหมู(เขียงหมู)และเก็บตัวอย่างเนื้อหมูทุกเขียงในตลาดยิ่งเจริญ ส่งตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะตกค้างทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 22ตัวอย่าง หลังได้รับข้อร้องเรียนจากมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค

โดยผลการตรวจวิเคราะห์จะทราบภายในไม่เกิน5วัน และหากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะดำเนินการตามกฎหมายและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีมาตรการในการควบคุมดูแลเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ยืนยันว่าผลการตรวจวิเคราะห์ที่มูลนิธิฯเผยแพร่เป็นข่าวออกมานั้น พบปริมาณยาปฏิชีวนะ(เตตร้าซัยคลิน)ตกค้างในระดับน้อยมาก และยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ตรวจพบได้ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่303) พ.ศ.2550 จึงถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ที่มาของข้อมูล : ข่าวเด็ดเศรษฐกิจช่อง7