333752

5 ธ.ค.62 นายพรเทพ วัชกีกุล นายอำเภอวังน้ำเขียว เป็นประธานรับมอบกระบือ 3 ตัว จากผู้บริจาค สจ.ชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ ธคก. ณ. ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา