1452495

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยของการจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "วิถีเกษตรกรไทย ต้านภัยโควิด" ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การแจกจ่ายของ การจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ

 

โดยในส่วนการจัดนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์และทีมงาน เข้าจัดนิทรรศการให้ความรู้การเลี้ยงไก่ ด้วยนวัตกรรมคอกไก่สบายดี ซึ่งเป็นโรงเรือนแบบน๊อคดาวน์ เลี้ยงไก่ได้ 10 แม่ พื้นที่ล่าง 8 ตร.ม. (ขนาด=ก×ย 2.00×2.00ม.) มี 2 ชั้น

  • ชั้นบน คอนสำหรับเกาะนอน,รังสำหรับไข่ 3ช่อง,มีถาดรองรับขี้ไก่ 1ถาด(พื้นที่ 2 ตร.ม.)
  • ชั้นล่าง พ.ท.2.00×2.00 ม. สำหรับไก่ลงมาอาศัยช่วงเช้า-เย็น โดยมีนวัตกรรม 2 ผลงาน
    • ท่ออาหารอัตโนมัติ (บรรจุได้10 ก.ก. เลี้ยงแม่ได้10วัน) โดยให้น้ำและอาหารจากภายนอกไม่ต้องเข้าในโรงเรือน
    • ระบบให้น้ำแบบหยด 2 หัว ถังบรรจุน้ำ 40 ลิตร

ข้อดี

  • ใช้เลี้ยงไก่หลังบ้าน สำหรับพื้นที่จำกัด โดยเฉพาะผู้อาศัยหมู่บ้านจัดสรร ขนาดพื้นที่ 2.00 × 2.00 ม.
  • เลี้ยงเป็นงานอดิเรก ผลผลิตจากไข่ไว้บริโภคเองปลอดภัย ถ้าเหลือจากการบริโภคสามารถนำจำหน่ายเสริมรายได้ในช่วงวิกฤตการณ์และฝึกนิสัยการเลี้ยงไก่ให้ลูกหลาน
  • ผลพลอยได้จากขี้ไก่ (มีที่รอง ขี้ไก่)สามารถนำไปเป็นปุ๋ยคอกใส่ต้นพืช
  • นำวัสดุเหลือใช้จากการใช้ไม้พาเลทจากการรองสิ่งของจากขนส่งมาทำให้เกิดประโยชน์ เป็นการสร้างมลูค่าเพิ่มและสร้างอาชีพวิกฤตการณ์โควิด

นอกจากนิทรรศการดังกล่าว กรมปศุสัตว์ยังมีกิจกรรมแจกจ่ายของให้แก่ประชาชน และการตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง

ณ บูธ (A9) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท้องสนามหลวง

ที่มาของข้อมูล : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ