58800

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเดือนเมษายนมีอัตราเพิ่มสูงมากขึ้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยผู้บริโภคทุกท่านรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าต่างๆ ในตลาดสด จึงได้สั่งการให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เสนอมาตรการดำเนินการตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิท-19 (ศบค) ประกาศอย่างเคร่งครัด และขยายผลไปยังพื้นที่ตลาดสดต่างๆ ให้มีการยกระดับมาตรฐานสถานที่จำหน่ายและมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รายงานข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตลาดสดต่างๆ มุ่งเน้นไปที่แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด เพิ่มการยกระดับให้เข้าสู่มาตรฐาน “ปศุสัตว์ OK” และกำกับดูแลสถานที่จำหน่ายในตลาดสดที่ได้รับรองแล้วให้คงมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีภายใต้หลักการ DMHTT ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่างระหว่างผู้จำหน่ายกับผู้ซื้อ M : Mask ผู้ขายต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand ล้างมือและฆ่าเชื้อบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ร่วมกับเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งไม่ใช้มือจับเนื้อสัตว์โดยตรงต้องใส่ถุงมือหรือมีที่คีบไว้เลือกสินค้า T : Testing หากผู้ขายมีอาการป่วยต้องสงสัย ต้องตรวจเร็ว รักษาเร็ว ประสานสาธารณสุขเพื่อควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai cha na แนะนำให้ตลาดสดใช้แอฟไทยชนะอย่างเคร่งครัด โดยให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์แนะนำวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานปศุสัตว์ OK และมาตรการทางสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจได้สั่งการเพิ่มให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์รวมทั่วประเทศกว่า 1,820 ตัวอย่าง โดยมาจากสถานที่จำหน่ายต่างๆ รวมกว่า 220 ตัวอย่าง ซึ่งเก็บจากตลาดสด 20 แห่งในพื้นที่สีแดง 82 ตัวอย่าง ร้านสะดวกซื้อ 89 ตัวอย่าง ห้างร้านโมเดิร์นเทรด 49 ตัวอย่าง ขยายผลการเก็บตัวอย่างไปยังโรงฆ่าสัตว์และสถานที่ตัดแต่งทั่วประเทศรวมกว่าอีก 1,600 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส COVID-19 ผลทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ทุกตัวอย่างเนื้อสัตว์ทั้งหมดปลอดภัยไร้ COVID-19

กรมปศุสัตว์จึงขอให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการออกมาจับจ่ายสินค้าเนื้อสัตว์ในตลาดสด ทั้งเนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว หรือไข่สดต่างๆ โดยให้เลือกซื้อจากสถานที่จำหน่ายที่มีตรารับรอง “ปศุสัตว์ OK” เพราะผ่านการตรวจสอบตลอดการผลิตตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ผ่านการผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานสุขลักษณะที่ดี มีมาตรการป้องกัน COVID-19 และสอบย้อนกลับได้ (traceability) ส่วนการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ควรมีสีปกติ ไม่มีสีเขียวหรือดำคล้ำ ไม่แดงเข้มหรือแดงสดเกินไปจากสารเร่งเนื้อแดง ไม่มีจุดหนองสีขาวหรือเหลืองหรือเขียว ก้อนฝี เม็ดสาคู เข็มฉีดยาคงค้าง หากซื้อเนื้อก้อนใหญ่หรือเนื้อส่วนสันคอ ควรให้ผู้ขายหั่นหรือฝานส่วนกลางบางส่วนให้ดูก่อนซื้อทุกครั้ง เนื้อสดเก็บได้ไม่นานในอุณหภูมิปกติ เมื่อซื้อมาควรเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส ในส่วนไข่สดเน้นเปลือกสะอาดไม่แตกร้าว ไม่เก่า เขย่าไม่มีเสียงดัง และสำคัญคือเน้นปรุงสุกทุกครั้งก่อนรับประทานก็จะปลอดภัยห่างไกลจาก COVID-19

ท้ายนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ได้รับรองหรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ ที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โทร. 02-653-4444 ต่อ 3141 หรือทาง Application DLD 4.0

…………………………………………………………………..

ข่าวและข้อมูลโดย : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ (17 เมษายน 2564) ข่าวปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ