pic04

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงควายน้ำและเกษตรกรที่เดือดร้อน โดยเร่งให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

วันที่ 13 เมษายน 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัตน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศัตว์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทะเลน้อย ร่วมกับนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 8,000 ก.ก. ยาบำรุงยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุเวชภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อให้กับตัวแทนเกษตรกร โดยมี นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ,นายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง, นายนาคิน แก้วบุญส่ง ผู้แทนหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย, ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน ร่วมดำเนินการ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยาในเลือดกระบือทะเลน้อยที่ประสบปัญหาสุขภาพ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ยืนยันได้ว่ากระบือมีภาวะโลหิตจางที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ สอดคล้องกับประวัติการขาดอาหาร สรุป ปัญหาสุขภาพของกระบือทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ตามที่มีรายงานข่าวในขณะนี้ไม่ได้เกิดจากโรคติดเชื้อ/โรคระบาด

การแก้ไขปัญหามี 3 ระยะ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

  • ระยะสั้น ที่เร่งด่วน คือ การช่วยเหลือด้านอาหารสัตว์ และฟื้นฟูสุขภาพแก่ควายดังกล่าว จะบูรณาการทีมเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการอย่างเร่งด่วน
  • ระยะกลาง ส่งเสริมให้เกษตรผู้เลี้ยงควายรวมกลุ่ม จัดองค์กรเพื่อประสานงานการพัฒนาการเลี้ยง ปรับปรุงพันธุ์ด้วยผสมเทียม และสนับสนุนพ่อพันธุ์คุมฝูง ลดปัญหาเรื่องการผสมเลือดชิด สร้างอาสาปศุสัตว์ประจำกลุ่ม สร้างเครือข่ายแจ้งข่าวสารและเตือนภัย
  • ระยะยาว จัดทำคอกพักสัตว์จุดอพยพ ในยามน้ำในทะเลน้อยมีระดับสูง สำหรับบริหารจัดการดูแลควายของแต่ละกลุ่ม

หากเกษตรกรผุ้ประสบปัญหาความเดือดร้อนต้องการรับการช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือติดต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 02-6534444 ต่อ 3315 และ 3326 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "เกษตรกรอุ่นใจ ปศุสัตว์ไทยเคียงข้าง" หรือ แอปพลิเคชั่น DLD 4.0 อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

 

#กรมปศุสัตว์ #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ