intro pic

ก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศว่า โรคลัมปี สกิน ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รายงานพบครั้งแรกเมื่อปี 2564 ที่แล้วช่วงปลายเดือนมีนาคม กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดในการป้องกันควบคุมโรค จนถึงปลายปี 64 สามารถควบคุมโรคให้อยู่ในวงพื้นที่จำกัดได้ โดยสิ่งสำคัญในการดำเนินการประกอบด้วย 3 อย่าง คือ

  1. การใช้วัคซีนในการป้องกัน ซึ่งมีการนำเข้าวัคซีนมาจากต่างประเทศ
  2. การกำจัดแมลงสัตว์พาหะโดยการพ่นน้ำยาฆ่าแมลง และ
  3. การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างเข้มงวด

ซึ่งจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในหน้าร้อนไม่พบสัตว์ป่วยตายเพิ่ม แต่เนื่องจากในหน้าฝน ในบางพื้นที่ยังมีเชื้อโรคอยู่บางแห่ง จากรายงานสามารถควบคุมโรคได้ในวงพื้นที่จำกัด ใน 1 เดือนที่ผ่านมา พบรายงานโรคใหม่ใน 3 จังหวัด ซึ่งเป็นสัตว์ป่วยทั่วประเทศจำนวน 1,498 ตัว จากจำนวนสัตว์ทั้งหมดทั่วประเทศ เกือบ 9 ล้านตัว ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมด โดยจากการสอบสวนพบว่าสัตว์ที่ป่วยใหม่เป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับวัคซีน ดังนั้น ขอยืนยันว่าโรคนี้สามารถควบคุมได้ในวงจำกัด เปอร์เซ็นต์ที่เกิดน้อยมากโดยคิดเป็นสัดส่วนการป่วยและตายไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนทั้งหมด และวันนี้จากการพูดคุยกับเกษตรกรไม่เจอสัตว์ตัวป่วยเพิ่มแล้ว สามารถรักษาหายได้จากโคมีภูมิคุ้มกันในระดับดีได้รับมาจากแม่โคที่ทำวัคซีนแล้ว สำหรับการดำเนินการของกรมปศุสัตว์ต่อไป จะเร่งทำการฉีดวัคซีนให้กับลูกโคที่เกิดใหม่หรือตัวที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้แล้วส่วนหนึ่งประมาณ 50,000 โด๊ส แต่ยังไม่เพียงพอจะมีการขยายกำลังการผลิตต่อไป จึงต้องมีการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศอยู่ จนกว่าจะสามารถผลิตได้เพียงพอ ดังนั้นรับประกันและขอยืนยันว่า โรคนี้ไม่มีความรุนแรงเหมือนสถานการณ์เกิดโรคในปี 64 ก่อนแน่นอน ยืนยันได้จากอัตราป่วยและอัตราการตายที่พบน้อยมาก สำหรับเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนจะให้ในพื้นที่ที่มีการระบาดโรค และสัตว์ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก่อนลำดับแรก เช่น จังหวัดแถบอีสานที่มีโคอยู่จำนวนมาก สุดท้ายต้องขอขอบคุณท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่ช่วยร่วมมือกัน ซึ่งในหน้าฝนจะมีแมลงมากซึ่งเป็นตัวพาหะในการนำโรคต้องระวังควบคุมใกล้ชิด และถ้าหากควบคุมไม่มีตัวป่วยและตายเพิ่มในระยะเวลา 1 ปี จะทำการขอคืนสถานะปลอดโรคลัมปี สกิน จากองค์การสุขภาพสัตว์โลกต่อไป ขอให้มั่นใจ 100% เอาอยู่แน่นอนครับ

ข้อมูล : คณะทำงานโฆษก กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ