pic01

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามนโยบายท่านพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ให้คุมเข้มป้องกันการลักลอกนำเข้าซากสัตว์ผิดกฎหมาย กันการกักตุนสินค้าในห้องเย็นเพื่อหวังผลประโยชน์กำไร และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศให้มีความปลอดภัยอาหาร ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับมีแหล่งที่มาชัดเจน นั้น ตนได้ให้ความสำคัญในเรื่องมีมาโดยตลอด ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ และความปลอดภัยอาหาร ตรวจสอบห้องเย็นและตามด่านชายแดนต่างๆ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในการตรวจสอบเข้มงวดในการนำเข้าซากสัตว์และการเคลื่อนย้ายสัตว์ เพื่อป้องกันการลักลอบ นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรไทย และกันการลักลอบเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผิดกฎหมายภายในประเทศ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ จึงได้กำชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยชุดปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการตรวจสอบ รายงานและดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานล่าสุด วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากกองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี และด่านกักกันสัตว์นครปฐม ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แห่ง ตามที่ได้รับข้อมูลแจ้งว่ามีการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศมาซุกซ่อนไว้ ผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิด 1 แห่ง โดยพบซากสัตว์ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศจำนวน 5 รายการ รวม 64,000 กิโลกรัม โดยไม่มีใบอนุญาตนำเข้า 3 รายการ และไม่ทราบแหล่งที่มา 2 รายการ ประกอบด้วยซากสุกร(ตับสุกร) จากประเทศเกาหลี จำนวน 936 กล่อง น้ำหนัก 9,360 กิโลกรัม, ซากสุกร กล่องน้ำตาล ระบุข้างกล่องจากประเทศบราซิล จำนวน 895 กล่อง น้ำหนัก 10,740 กิโลกรัม, ซากสุกร (ตับสุกร) กล่องขาวจากเยอรมัน จำนวน 1,120 กล่อง น้ำหนัก 11,200 กิโลกรัม, ซากสุกร (กระเพาะหมู) กล่องน้ำตาล ไม่ทราบแหล่งที่มา จำนวน 560 กล่อง น้ำหนัก 5,600 กิโลกรัม และซากสุกรบรรจุถุงใส ไม่ทราบแหล่งที่มา น้ำหนัก 23,500 กิโลกรัม ซึ่งซากสัตว์ทั้งหมดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดซากสัตว์ดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบหาแหล่งที่มา พร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานในการเข้าตรวจสอบไว้ที่สถานีตำรวจ สภ.โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร และแจ้งให้ผู้ประกอบการนำเอกสารใบอนุญาตนำเข้า ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำมาแสดงภายใน 15 วันทำการ หากไม่สามารถนำมาแสดงได้จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ www.dld.go.th หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 หรือ application DLD 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล : คณะทำงานโฆษก กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ