⭐กรมปศุสัตว์เข้มรับมือโรคที่มีค้างคาวเป็นพาหะในปศุสัตว์

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 12.53 น.
https://www.naewna.com/local/470454

⭐กรมปศุสัตว์เข้มรับมือโรคที่มีค้างคาวเป็นพาหะ
กรมปศุสัตว์เข้มเตรียมพร้อมรับมือเกี่ยวกับโรคที่มีค้างคาวเป็นพาหะในปศุสัตว์
จันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.39 น.... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/755471

⭐กรมปศุสัตว์เข้ม! เตรียมพร้อมรับมือโรคที่มีค้างคาวเป็นพาหะ
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1940824

⭐กรมปศุสัตว์ประชุมรับมือเกี่ยวกับโรคที่มีค้างคาวเป็นพาหะในปศุสัตว์
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000011093

⭐สั่งเข้ม!! ปศุสัตว์ พร้อมรับมือโรคที่มีค้างคาวเป็นพาหะ
https://siamrath.co.th/n/130356

⭐กรมปศุสัตว์เข้มเตรียมพร้อมรับมือเกี่ยวกับโรคที่มีค้างคาวเป็นพาหะในปศุสัตว์
https://world.kapook.com/pin/5e37bb164d265a7caa8b4569

⭐กรมปศุสัตว์ประชุมรับมือเกี่ยวกับโรคที่มีค้างคาวเป็นพาหะในปศุสัตว์
https://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1189825

⭐กรมปศุสัตว์เข้มเตรียมพร้อมรับมือเกี่ยวกับโรคที่มีค้างคาวเป็นพาหะในปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/341-news-hotissue/20989-head-25630203-1