25620828 1

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เชิญเที่ยวชมงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 17 ณ ไร่เขาบัวทอง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ช่วงเดือนมกราคม 2563 คลิกชมวีดีโอ