25640403 1

18 มีนาคม 2564เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการสนามเป้าเที่ยงวัน ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 5 ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา12.20-12.45 น.

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์