25640902 1

📣📣 ขอเชิญรับชมรายการสารคดี 📣📣

🎞🎞 รายการ เก็บข่าวเล่าขาน 🎥🎥

🔷️รายการที่จะนำเสนอ 1ในภารกิจของกรมปศุสัตว์ ในด้านการสร้างเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ 🦃🐓🐄🐃🐐🐏🐖

🎬 ตอนที่1 การถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 🧀🥛🍗🥓🧈🥛

📺 ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
📟 เวลา 14.05น. - 14.30น.