23 02 66 02
กระทรวงเกษตรเร่งพัฒนาโคนมเพื่อสร้างคุณค่าความมั่นคงให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภค
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์ เป็นประธานหารือแนวทางการพัฒนาโคนมร่วมกับ กลุ่มผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และกลุ่มเครือข่ายยุวเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ฯ โดย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์  อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ 
การพัฒนาโคนมไทยเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญของประเทศ โดยน้ำนมโคไทยมีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากมีความหอม และมีรสชาติอร่อย มีสารอาหารที่สูงมาก เช่น โปรตีน และแคลเซียม ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อและกระดูก การพัฒนาโคนมไทยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภค โดยส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์โคท้องถิ่นให้มีสมรรถนะในการให้น้ำนมและมีการดูแลที่ถูกต้อง เช่น การใช้สารอาหารที่เหมาะสม การควบคุมโรค และแมลงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อโคนม และการบริหารจัดการฟาร์มโคให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาปรับใช้กับโคนมไทย โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์โค การบำรุงรักษาโคที่มีอายุมากๆ และเทคโนโลยีในการจัดการฟาร์ม
ภาพ กระทรวงเกษตรฯ/ ข่าว ธงชัย สาลี สลก.

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ