22 03 66b 02
อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคอีสานเน้นเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างเข้มงวด
 วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) จังหวัดขอนแก่น
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายกรมปศุสัตว์กับการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเพื่อความยั่งยืน ปี 2566” โดยใด้กล่าวถึงภารกิจปราบปรามหมูเถื่อน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้า รวมทั้งได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการร่วมกัน การบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามสารเร่งเนื้อแดงและโรงฆ่าสัตว์เถื่อน โครงการปศุสัตว์ OK เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสุกรทั้งระบบ ให้ผู้บริโภคภายในประเทศได้รับอาหารที่ปลอดภัย ปลอดโรค ปราศจากสารเร่งเนื้อแกง สารตกค้าง สามารถส่งออกได้ การควบคุมและป้องกันโรคระบาด เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ให้อยู่ในวงจำกัด 
 
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดไม่ให้เกิดโรคระบาดสัตว์ หรือเกิดโรคระบาดสัตว์ให้น้อยที่สุด หรือควบคุมให้รวดเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ขับเคลื่อนการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร เพื่อให้เกษตรกรขายได้ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุน (ขายได้กำไร ไม่ขาดทุน) ผลักดันให้มีนายสัตวแพทย์ประจำจังหวัด พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ เช่น e-Tracking เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ Televet ระบบให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร รวมทั้ง การพัฒนาโรงงานวัคซีนของกรมปศุสัตว์ให้ได้รับการรับรอง GMP 
 
ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้นำหลักการภาครัฐทำงานร่วมกับเอกชน Public Private Partnerships (PPP) มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อีกทั้งประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการบริการที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ