002

กรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมกัน ครั้งที่ 3 (3" Joint Coordinating Committee) ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้กรอบความร่วมมือ SATREPS

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.10 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมกัน ครั้งที่ 3 (3" Joint Coordinating Committee) ของโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development: SATREPS) พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยมีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น (Japan Science and Technology Agency. IST) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสัมมนากรุงเทพ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

กรมปศุสัตว์ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น to be the Kitchen of the World through the Development of Novel Technologies for Stable Livestock Production and Food Safety" ภายใต้กรอบความร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development: SATREPS) ระหว่างฝ่ายไทยและญี่ปุ่น ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2020 - 2025 โดยมีโครงการวิจัยที่ดำเนินการ ได้แก่ โครงการวิจัย “ระบบวินิจฉัยแยกโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคที่ทำให้เกิดตุ่มน้ำ รวมทั้งโรคติดเชื้อสำคัญที่ส่งผลต่อผลผลิตในปศุสัตว์ โครงการวิจัย “ระบบการป้องกันทางระบาดวิทยาเบื้องต้น เช่น ระบบการพยากรณ์โรคหรือการประเมินความเสี่ยงในฟาร์มโดยใช้แบบจำลองทางระบาดวิทยา” โครงการวิจัย “สร้างเทคโนโลยีใหม่ เช่น อุปกรณ์สำหรับกำจัดเชื้อก่อโรค วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมในฟาร์มไก่เนื้อ และโรงฆ่าสัตว์ท้องถิ่นให้ปลอดเชื้อโรค” และโครงการวิจัย “สร้างแนวทางปฏิบัติสำหรับการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนการป้องกันทางระบาดวิทยา ผ่านทางความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศ”

ภาพ ศุภกาญจน์ สายทอง / ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ/ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / กรมปศุสัตว์

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ