29 06 66a 1
กรมปศุสัตว์ร่วมหารือกรมศุลกากร และ DSI แก้ปัญหาเนื้อสุกรผิดกฎหมายครั้งที่ 2/2566
กรมปศุสัตว์ประสานงานกับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะทำงานประสานงานแก้ไขปัญหาการนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสุกรหรือชิ้นส่วนสุกรที่ผิดกฎหมายและการบริหารจัดการของกลาง ครั้งที่ 2/2566 ตามที่กรมศุลกากรแต่งตั้งคณะทำงานและมอบอำนาจหน้าที่ไว้ เพื่อให้การส่ง-รับมอบของกลางไปทำลาย ดำเนินการด้วยความถูกต้องตามกฎระเบียบ ป้องกันการฟ้องร้องของผู้นำเข้า และมีความโปร่งใสทุกขั้นตอนกับทุกภาคส่วน
โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566  เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ นายชุติพนธ์  ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตร  นายอิสระ ปัญญาวรรณ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล  ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะทำงานดังกล่าว โดยมีอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธาน ผอ.กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร เป็นเลขา และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกร เข้าร่วมประชุมอีกด้วย พร้อมกันนี้กรมปศุสัตว์และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเสนอมาตรการในการทำลายชิ้นส่วนสุกรลักลอบนำเข้า  ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้กรมศุลกากรประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อกำหนดปฏิทินในการตรวจสอบเนื้อสุกรของกลางลักลอบ หาก DSI ตรวจสอบของกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการมอบให้กรมปศุสัตว์ฝังทำลายต่อไป ซึ่งทาง
กรมศุลกากรจะประสานผู้ประกอบการในการสนับสนุนงบประมานในการฝังทำลาย 
นอกจากนี้สภาเกษตรกรพร้อมด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบตู้ของกลาง นับว่าเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใสกับทุกขั้นตอน อันจะนำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภค การแก้ไขปัญหาราคาเนื้อสุกรตกต่ำ และรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าปศุสัตว์ในประเทศไทยต่อไป 
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ