23 11 66b 01
กรมปศุสัตว์เร่งผลักดัน-เปิดตลาดส่งออกเนื้อโคไปซาอุดีอาระเบียและมาเลเซีย
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการเตรียมพร้อมส่งออกเนื้อโคไปยังราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และซักซ้อมความเข้าใจในการส่งออกเนื้อโคไปยังประเทศคู่ค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังผลักดันให้ได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์โอเค โดยเน้นย้ำระบบการตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของโค เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยมีนายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร นายทรงพล บุญธรรม ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร. อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก รักษาการ ผอ. กสส. พร้อมด้วยผู้แทนจากปศุสัตว์เขต 8 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สคบ. กรป. กสส. สพส. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ บริษัท ดีแอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จำกัด  จ.ชุมพร เข้าร่วมการประชุม ณ โรงงานแปรรูปโคฮาลาลเพื่อการส่งออก บริษัท ดีแอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จำกัด จ.ชุมพร
กรมปศุสัตว์มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์โดยการขยายตลาดสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกให้สอดรับกับความต้องการสินค้าปศุสัตว์ของประเทศคู่ค้าที่เพิ่มมากขึ้น กอปรกับ บริษัท ดีแอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองเป็นโรงฆ่าโค โรงงานตัดแต่งและห้องเย็นเก็บสินค้าเนื้อโคเพื่อการส่งออก ได้แจ้งความประสงค์ต้องการส่งออกเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคเพื่อไปจำหน่ายยังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ดังนั้นการประชุมหารือในครั้งนี้จึงเป็นการร่วมกันผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเนื้อโคเพื่อการส่งออกไปยังราชอาณาจักรชาอุดีอาระเบีย 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
 ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ