28 12 66d 01
กรมปศุสัตว์จัดประกวดโคเนื้อลูกผสมยุโรป ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ครั้งที่ 1 ภายใต้งานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา
วันที่  28 ธันวาคม 2566 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประกวดโคเนื้อลูกผสมยุโรป ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ครั้งที่ 1 ภายใต้งานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา ปีพ.ศ. 2566 โดย นายสัตวแพทย์ ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมคณะฯ ร่วมมอบรางวัล ณ ลานสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในงานมีโคเนื้อลูกผสมยุโรปเข้าร่วมประกวด จำนวน 10 ประเภท รวมจำนวน 41 ตัว ได้แก่ โคหย่านมเพศผู้และเพศเมียโคฟันแท้ ไม่เกินหนึ่งคู่ เพศผู้และเพศเมีย โคฟันแท้ไม่เกินสองคู่เพศผู้และเพศเมีย โคฟันแท้ไม่เกินสามคู่เพศผู้และเพศเมีย โคลูกผสมยุโรป Grand Champion เพศผู้ และโคลูกผสมยุโรป Grand Champion เพศเมีย ซึ่งนายศุภฤกษ์ สายทอง ข้าราชการบำนาญ เป็นกรรมการตัดสินการประกวด ดำเนินรายการโดยนายปรีชา บัวทองจันทร์ ข้าราชการบำนาญ และ ผศ.ดร. ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  ซึ่งการประกวดโคเนื้อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเห็นความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีลักษณะที่ดีตรงตามพันธุ์ เกิดการเพิ่มมูลค่า ทำให้จำหน่ายได้ราคาสูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ยังมี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ภายในงานยังมีกิจกรรม การรับบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การออกใบอนุญาตทำการค้าสัตว์ ซากสัตว์ ร 10 พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ โรคระบาดในสัตว์ การจัดการด้านปศุสัตว์
ข้อมูล:ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ