S 6988123 0

สาธารณรัฐประชาชนจีน น้อมเกล้าฯถวาย พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์สุกรซูไท่สายพันธุ์เหมยซาน และน้ำเชื้อสุกรพันธุ์เหมยซานแช่แข็ง แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย น้อมเกล้าฯ ถวายน้ำเชื้อสุกรพันธุ์
เหมยซานแช่แข็ง จำนวน 200 โดส และพ่อพันธุ์สุกรซูไท่สายพันธ์เหมยซาน จำนวน 4 ตัว และแม่พันธุ์สุกรซูไท่สายพันธุ์เหมยซาน จำนวน 10 ตัว จากสาธารณรัฐประชาชนจีน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้รับมอบฝ่ายไทย และ นางสาวจาง เซียวเซียว ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการขนส่งทางเครื่องบินจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (Shanghai Putong International Airport) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 17 เมษายน 2567 เที่ยวบิน CK290 มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เวลา 17.45 น. (เวลาโดยประมาณ)

โดยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายเฉลิมพล บุญเจือ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปศุส้ตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบและอำนวยความสะดวกในการนำเข้า และขนส่งสุกรน้ำเชื้อสุกร ไปยังศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อกักกันโรคตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ต่อไป

 

ทั้งนี้ ลักษณะเด่นหรือลักษณะประจำพันธุ์ ของสุกรพันธุ์นี้คือ มีลำตัวสีดำ หน้าผากย่น หนังย่นและหนา ใบหูยาวใหญ่ปรกหน้า บางตัวมีสีขาวที่ข้อเท้าทั้ง 4 เท้า มีเต้านมประมาณ 16-18 เต้า น้ำหนักโตเต็มที่ของพ่อพันธุ์ประมาณ 140 กิโลกรัม แม่พันธุ์ประมาณ 130 กิโลกรัม ด้านการเจริญพันธุ์ (Reproductive trait) สูงมาก โดยให้ลูก
ดกมาก ให้ลูกครอกแรก 12 ตัว/ครอก ครอกต่อไปประมาณ 16 ตัว/ครอก เฉลี่ยครอกละ 12-18 ตัว บางครั้งพบว่ามากถึง 30 ตัว สามารถเลี้ยงลูกได้รอดแทบทั้งหมดแม้จะมีลูกจำนวนมาก เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว เริ่มเป็นสัดตั้งแต่อายุประมาณ 4 เดือน นอกจากลักษณะเด่นด้านการให้ลูกแล้ว สุกรพันธุ์เหมยซานยังมีความแข็งแรงทนทาน ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดี


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ