25600918 1

วันที่ 12-13 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ได้จัดประชุมสัมมนา โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมที วินเทจ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน.หน่วยงานในพื้นที่เขต 2 ทั้ง 25 หน่วยงาน/หน.กลุ่ม/ฝ่าย/ปศอ. จำนวน 180 ราย โดยนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯและบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2 กล่าวรายงาน อ่านรายละเอียด