pic01

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก รายงานว่าเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม สาธารณรัฐประชาชนจีนพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่เมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทิศเหนือติดกับมองโกเลียและ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศเกาหลีเหนือ จากข้อมูลการระบาดครั้งนี้ พบมีสุกรตายเฉียบพลัน 47 ตัวจากสุกรทั้งหมด 8,116 ตัว คิดเป็นอัตราตายร้อยละ 0.58 ในฟาร์มสุกร 1 ฟาร์ม เมื่อส่งตัวอย่างยืนยันทางห้องปฏิบัติการที่ China Animal Health and Epidemiology Center, National Research center for exotic animal diseases พบว่าให้ผลบวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และภายหลังทราบผลทางสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ดำเนินการควบคุมโรคตามแผนเตรียมความพร้อมและ แผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเมื่อมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรร โดยการทำลายและฝังสุกรร่วมฝูงทั้งหมด ทำลาย ซากสัตว์หรือเครื่องใน ควบคุมการเคลื่อนย้าย ค้นหาและเฝ้าระวังโรคในสุกรที่เลี้ยงและสุกรป่าในพื้นที่ ส่วนการสอบสวนหาสาเหตุของโรค ยังไม่สามารถสรุปได้อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร