25620111 1

วันที่ 10 มค. 62 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามแผนและผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม ณ ตึกสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี อ่านรายละเอียด