25620711 4

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมจุดปฏิบัติการสัตว์ใหญ่ ซึ่งออกหน่วยโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีปศุสัตว์เขต 3 นายอำเภอบ้านโนนสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ผอ.สำนัก/กอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ ณ บ้านโนนสุวรรณ ต.หลุงประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียด