25620820 1

นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานการเสวนาแผนการดำเนินงานตามนโยบายฯ  โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง สายการผลิต ร่วมเสวนา  ในวันอังคารที่  20  สิงหาคม 2562  ณโรงแรมพาโค่ บาย โบนันซ่า  จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม