25620906 2

วันที่ 6 ก.ย. 62 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และชี้แจงแผนการดำเนิน ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม ผอ.กกจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด