25630605 2

วันนี้(วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย.2563) เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทยสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ "สารตั้งต้น" ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV 36 วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.2563 เวลา 22.30 น. เรื่อง โรคกาฬโรคแอฟริกันในม้า ในประเด็นสถานการณ์ของโรค มาตรการในการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมซุ้มเรือนแก้ว ชั้นล่างตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด