25550525 2นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพพันธุ์ไทยแบล็ค ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด