25550525 4เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ที่มาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายไพโรจน์ อินทรศรี ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและราษฎรในจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดพัทลุง มี 3 โครงการ คือ อ่านรายละเอียด