25631116 3

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr.Keiichrio Yuasa เจ้าหน้าที่อาวุโส JICA ประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือโครงการวิจัย "The Project for Acceleration of Livestock Revolution in Thailand aiming to be the Kitchen of the World through the Development of Novel Technologies for Stable Livestock Production and Food Safety" ภายใต้กรอบ Science and Technology Research Partner for Sustainable Development (SATREPS) ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวรับผิดชอบโดย ศวพ.ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี โดยสถานะล่าสุด รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่ง Mr.Anzai Masahiko ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะวลา 2 ปี (ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2563 - 22 ตุลาคม 2565) อ่านรายละเอียด