25640225 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง โครงการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบ  ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ระยะที่ 3  โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย  งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น  ณ โรงแรมบางกอกโอเอซิส กรุงเทพฯ อ่่านรายละเอียด