25640629 6

วันนี้ (วันที่ 29 มิถุนายน 2564) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบอาหารและเวชภัณฑ์สำหรับม้า ที่อยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์ จากนายศุภกฤต อัศวชัยพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตัวแทนทีมผู้บริหาร บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด โดยการรับมอบอาหารและเวชภัณฑ์ดังกล่าวมี นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด