2564 11 18 0001
นายสัตวแพทย์สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสระแก้ว ให้ปฎิบัติงานอย่างมีความสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

 ข่าว พิจารณา สามนจิตติ  /  ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.