2564 12 09b 002

วันพฤหัสบดีที่ 9  ธันวาคม 2564  เวลา 10.00 น.  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วยนายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และนายสุขุม สนธิพันธ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสุกร (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS) ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมีนางกันตวรรณ ตันเถียร  ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

        เนื่องจากปัจจุบันเกิดโรคระบาด PRRS  ในสุกรทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและไม่มียารักษา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจอีกด้วย  
      รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น  สถานการณ์การระบาด และมาตรการควบคุมโรคในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสุกร    จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบ  หลักเกณฑ์การได้รับเงินค่าชดใช้ราคาสุกร ที่ถูกทำลายตามคำสั่งของสัตวแพทย์ เนื่องจากการระบาดของโรค PRRS  กระบวนการ ขั้นตอน และความคืบหน้าในการจ่ายเงินค่าชดใช้ราคาสุกร  รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว พิจราณา สามนจิตติ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ