2565 04 21c 001

          วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา เลขานุการกรม นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสมเกียรติ  พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เดินทางไปบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ อาหารแห้ง ขนม นมกล่อง และของใช้จำเป็น ให้กับเด็กอ่อนที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 80 ปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม ภายใต้แนวคิด “ย้อนรำลึก 8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีชาวปศุสัตว์ สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน” โดยมีนางสาวชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ แบ่งปันความสุข แต่งเติมรอยยิ้ม คืนความดีสู่สังคม โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุน "สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต" ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีปณิธานเดียวกันในการดูแลเด็กอย่างรอบด้าน ให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของสังคม จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยการนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ให้เด็กๆ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่ดีด้วย 
ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ