2565 06 09 003

การประชุมเพื่อออกแบบร่างแนวทางการเชื่อมระบบและข้อมูลจำเป็นระหว่างหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย


วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อออกแบบร่างแนวทางการเชื่อมระบบและข้อมูลจำเป็นระหว่างหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย พร้อมร่วมเสนอแนวทางการนำร่างแผนผสานสู่การปฏิบัติ โดยมีสัตวแพทย์หญิงองค์อร ประสานพานิช One Health Chief, CDC Thailand Country Office กล่าวรายงานฯ และนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การประชุมครั้งนี้เป็นการอภิปรายต่อยอดผลการประชุมครั้งที่ 1 และออกแบบแนวคิดโครงการต้นแบบเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คนภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในปัจจุบันวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์และยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การจัดการปัญหาด้านสุขภาพจึงต้องดำเนินการภายใต้มิติแนวคิดของ “สุขภาพหนึ่งเดียว” โดยประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานด้านการศึกษา รวมถึงภาคประชาชน และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อร่วมกันสร้างสุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งคนและสัตว์อันจะส่งผลดีต่อสังคม และประเทศชาติ กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านสุขภาพสัตว์ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลากหลายฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร การเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละฐานข้อมูลจึงมีความสำคัญ และหากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในองค์กร และระหว่างองค์กรได้จะส่งผลดีต่อการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

 

 

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ