2565 09 14 030
นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต มอบหมายตนเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ ที่จัดขึ้นในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 ในวันที่ 14 กันยายน 2565 กรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานที่เฝ้าระวังความปลอดภัยทั้งสุขภาพสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ ได้มีการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่อง มีภารกิจตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านการปศุสัตว์ พัฒนาวิธีวิเคราะห์และตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบในห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าต่างๆ ได้ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์ออกบูธ และจัดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการด้านปศุสัตว์ ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 งาน Bio Asia Pacific 2022 และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 เป็นงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภายในงานมีแสดงสินค้า แสดงผลงาน เครื่องมือ เทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านเคมีเพื่ออุตสาหกรรม และนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Integration of Technology and Innovation Platform for Laboratory, Life Sciences and Chemical Industry in Asia Pacific Region” ผู้เข้าร่วมงานทั้งในละต่างประเทศทั่วโลก โดยการจัดงานในครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ โดยสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้ร่วมจัดเวทีสัมมนาวิชาการด้านปศุสัตว์ และประชาสัมพันธ์ออกบูธเพื่อนำเสนอเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ด้านห้องปฏิบัติการ ณ ฮอลล์ EH 102-104 มีการนำเสนอผลงานต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการทดลองหรือทดสอบด้านปศุสัตว์ ทิศทางการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อส่งออก การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Approach) การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบในห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายมาช่วยในการวิเคราะห์ เช่น เครื่อง LC-MS/MS เครื่อง FTIR เครื่อง Real-time PCR เครื่อง MALDI-TOP MS เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการทางห้องปฏิบัติการอย่างมาก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวันดังกล่าว
กรมปศุสัตว์ มุ่งพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้สินค้าปศุสัตว์ของไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวิชาการ ความรู้และการลงทุนด้านเครื่องมือในห้องปฏิบัติการของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ www.dld.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์   /  ข่าว : สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ