17 10 65 01
กรมปศุสัตว์รับรอง GHPs และระบบ HACCP ในสถาน​ประกอบ​การเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 10/65
วัน​จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์​โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรอง GHPs และระบบ HACCP ในสถาน​ประกอบ​การเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (zoom meeting) พร้อมด้วยนางสาวคชาภรณ์ เต็มยอด ผชช.ด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ นายรักไทย งามภักดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรอง​มาตรฐาน​สินค้า​ปศุสัตว์​​ นายอภินันท์​ คงนุรัตน์ ผอ.กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ นายอนุชา มุมอ่อน ผอ.กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
     เพื่อพิจารณาการรับรองโรงงานใหม่ การต่ออายุ การขยายการรับรอง และคงการรับรองโรงงานเดิมที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ ประเทศคู่ค้า และตามหลักสากล สร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในระบบการผลิตอาหารปลอดภัยของไทย สามารถขยายตลาดและเพิ่มศักยภาพแข่งขันได้ในตลาดโลก ยกระดับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ส่งออกสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 
     โดยปัจจุบันมีโรงงานที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์และยังมีการส่งออกแล้วกว่า 346 แห่ง ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหาได้ที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร 026534444 ต่อ 3132
ภาพ ธงชัย สาลี สลก/ข่าว สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ