2565 11 22 015
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ให้กับสหกรณ์โคนมที่ส่งน้ำนมดิบให้ อ.ส.ค. และศูนย์รับนมในพื้นที่ใกล้เคียง โดยวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยได้รับการสนับสนุนจากอ.ส.ค. และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีมอบให้เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการ การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ที่สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร และเป็นการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกรและทุกภาคส่วน ณ อาคารอเนกประสงค์ อ.ส.ค. (เขาตาแป้น) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โรคปากและเท้าเปื่อย เป็นโรคระบาดมีการเกิดขึ้นเป็นประจำและมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้มีสัตว์ป่วยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบยาวนานทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น คุณภาพน้ำนมดิบต่ำ และทำให้ไม่สามารถส่งน้ำนมดิบได้ในช่วงที่เกิดโรคระบาดและรักษาโรค โคที่เป็นโรคจะมีสุขภาพทรุดโทรม ผสมพันธุ์ไม่ติด นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ เช่น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ความเชื่อมั่นต่อการบริโภคน้ำนมลดลง ทั้งนี้ โรคปากและเท้าเปื่อยสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคชีน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต้องนำโคไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ตามระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอและควรมีความรู้รับมือกับการระบาดของโรคได้อย่างเหมาะสม ลดการสูญเสียรายได้ สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนม

 


ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : วรรณกร  ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ